Демократизація державної освітньої політики в управлінні закладом освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми демократизації державної освітньої політики в управлінні закладом освіти. Розкрито зміст понять «державна освітня політика», «демократизація». Логічно вибудувано інструментарій діагностики досліджуваної проблеми. Визначено цільові напрямки змісту комплексно-цільової програми, спрямовані на усунення виявлених проблем. Обраховано кошторис і надано методичні рекомендації щодо її виконання. The study is devoted to the study of the problem of democratization of state educational policy in the management of an educational institution. The meaning of the concepts «state educational policy», «democratization» is revealed. A toolkit for diagnosing the investigated problem is logically built. The target directions of the content of the complex-target program aimed at eliminating the identified problems have been determined. The estimate was calculated and methodical recommendations for its implementation were provided.
Опис
Ключові слова
демократизація, державна освітня політика, умови вдосконалення демократизації державної освітньої політики, democratization, state educational policy, conditions for improving the democratization of state educational policy
Цитування
Резникова Ю. В. Демократизація державної освітньої політики в управлінні закладом освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Ю. В. Резникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 107 с. : табл. + дод.
Колекції