Ступінь прояву алелопатичної активності екстрактів з насіння селерних культур в залежності від видової специфіки культур - тесторів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначена ступінь прояву алелопатичної активності екстрактів з насіння селерних культур в залежності від видової специфіки культур - тесторів. Определена степень проявления алелопатической активности экстрактов из семян селерних культур в зависимости от видовой специфики культур - тесторов.
Опис
Ключові слова
алелопатична активність, екстракти, культур - тести, насіння селерних культур, алелопатическая активность, экстракты, семена селерних культур, культур - тесты, allelopathic activity, extracts, seeds of celery cultures, cultures - tests
Цитування
Гринченко Т. О. Ступінь прояву алелопатичної активності екстрактів з насіння селерних культур в залежності від видової специфіки культур - тесторів / Т.О Гринченко, В. О. Гончаров // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : Андрущенко О. А. (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 22-23.