Наукові підходи до проблеми академічної обдарованості учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено визначення поняття «академічна обдарованість» у новітніх вітчизняних дослідженнях. The author studied the definition of the concept of "academic giftedness" in the latest national researches.
Опис
Ключові слова
академічна обдарованість учнів, інтелектуальна обдарованість, розумова обдарованість, магістерські роботи, academic giftedness of students, intellectual giftedness, mental giftedness, master's work
Цитування
Пашкова М. Наукові підходи до проблеми академічної обдарованості учнів / М. Пашкова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 31.