Формування культури спілкування дітей дошкільного віку засобами гри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування культури спілкування дітей дошкільного віку засобами гри. У дослідженні схарактеризовано теоретичні основи проблеми формування культури спілкування дітей дошкільного віку, розкрито сутність поняття «культура», проаналізовано складові культури спілкування старших дошкільників та шляхи її формування. Запропоновано комплекс занять з формування культури спілкування дітей дошкільного віку засобами гри в умовах сучасного ЗДО. Проаналізовано результати наукового дослідження і зроблено висновки. The qualification work is a theoretical-experimental study of the problem of forming the culture of communication of preschool children by means of games. The study characterized the theoretical foundations of the problem of forming the communication culture of preschool children, revealed the essence of the concept of «culture», analyzed the components of the communication culture of older preschoolers and the ways of its formation. A set of classes on the formation of the culture of communication of preschool children by means of games in the conditions of modern educational institutions is offered. The results of the scientific research were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, культура спілкування, спілкування дітей, гра, заклад дошкільної освіти, children of preschool age, communication culture, children's communication, game, preschool education institution
Цитування
Мягкова О. О. Формування культури спілкування дітей дошкільного віку засобами гри : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. О. Мягкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції