Анатомія людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал із тем курсу «Анатомія людини» що викладається на природничому факультеті, факультеті фізичного виховання та спорту та факультеті початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Матеріал, навчального наочного посібника подано за системним принципом. Основним змістом навчального посібника є рисунки. Мета навчального посібника – допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, закріпити знання набуті на лекціях Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми з анатомії людини для студентів, які вивчають дисципліну «Анатомія людини». The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from the topics of the "Human Anatomy" course taught at the Faculty of Natural Sciences, the Faculty of Physical Education and Sports, and the Faculty of Elementary Education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The material of the educational visual guide is presented according to the systematic principle. The main content of the tutorial is drawings. The purpose of the study guide is to help students learn the theoretical course of human anatomy, to consolidate the knowledge acquired at lectures. The study guide was prepared in accordance with the requirements of the human anatomy curriculum for students studying the discipline "Human Anatomy.
Опис
Ключові слова
анатомія, орган, система, апарат, травна, дихальна, статева, нервова, серцево-судинна, видільна, аналізатори, залози, скелет, м'язи, anatomy, organ, system, apparatus, digestive, espiratoryr, sexual, nervous, cardiovascular, excretory, analyzers, glands, skeleton, muscles
Цитування
Коц С. М. Анатомія людини : навч. посіб. / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 333 с. : іл.