ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток пізнавальної активності особистості. Зазначено, що серед різноманітних засобів розвитку пізнавальної активності школярів велике значення форми організації навчальної діяльності, які дають можливість індивідуалізувати й диференціювати навчання, розвивати творчі і комунікативні здібності особистості, ураховувати особливості дитячого розвитку в процесі навчання й успішно засвоювати навчальний матеріал. The publication analyses the development of cognitive activity of the individual. It is noted that among the various means of developing the cognitive activity of schoolchildren, the forms of organising learning activities are of great importance, which make it possible to individualise and differentiate learning, develop creative and communicative abilities of the individual, take into account the peculiarities of child development in the learning process and successfully master the educational material.
Опис
Ключові слова
пізнавальна активність, організація навчання, освітній процес, cognitive activity, organisation of learning, educational process
Цитування
Лі Цяньє. Форми організації навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів / Лі Цяньє // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 833–836.