Внесок Н. М. Трауготт у розвиток вітчизняної дефектології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається постать Н. М. Трауготт та її внесок у розвиток вітчизняної дефектології. Її відкриття, здобутки та досвід міститься в багатьох наукових працях та публікаціях. Спеціалістам, які займаються проблемами корекції мовлення дітей будуть корисними основні праці Н. М. Трауготт, присвячені проблемам патології мовлення. В статье рассматривается фигура Н. Н. Трауготт и ее вклад в развитие отечественной дефектологии. Ее открытия, достижения и опыт содержится во многих научных трудах и публикациях. Специалистам, которые занимаются проблемами коррекции речи детей будут полезными основные труды Н. Н. Трауготт, посвященные проблемам патологии речи. The article considers the figure of N. M. Traugott and her contribution to the development of domestic defectology. Her discovery, achievements and experience are contained in many scientific works and publications. The main works of N. M. Traugott on the problems of speech pathology will be useful to specialists who deal with the problems of correction of children's speech.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, вітчизняна дефектологія, Трауготт Н. М., корекція мовлення, патології мовлення, здоровьесбережение, отечественная дефектология, Трауготт Н. Н., коррекция речи, патологии речи, health saving, domestic defectology, Traugott N. M., speech correction, speech pathology
Цитування
Туренко Н. М. Внесок Н. М. Трауготт у розвиток вітчизняної дефектології / Н. М. Туренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 765–767.