МЕХАНІЗМ ТОЛЕРАНТНОСТІ РОСЛИН ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто механізми захисту рослин від токсичної дії важких металів. Стійкість сільськогосподарських культур до важких металів визначається їх біологічними особливостями. Це пов'язано з активацією комплексу зовнішніх і внутрішніх захисних механізмів рослин. Також адаптація культур залежить від ступеня токсичності важких металів. Mechanisms of plant protection against the toxic effect of heavy metals are considered. The tolerance of agricultural crops to heavy metals is determined by their biological characteristics. It is associated with the activation of a complex of external and internal protective mechanisms in plants. Also, the adaptation of cultures depends on the degree of toxicity of heavy metals.
Опис
Ключові слова
важкі метали, рослини, техногенне забруднення, транслокація, толерантність рослин, heavy metals, plants, contamination, translocation, plant tolerance
Цитування
Журавльова І. М. Механізм толерантності рослин до токсичної дії важких металів / І. М. Журавльова, В. К. Ферлій // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 59–61.