Щодо актуальності професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах прогресивного старіння населення актуальності набувають соціальні проблеми старості, які на сьогодні проявляються у малозабезпеченості, погіршенні здоров᾽я, самотності, відсутності можливостей для самореалізації, зниженні рівня соціальної активності тощо. Автор статті звертає увагу на актуальність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах. In the conditions of progressive aging of the population, they are gaining relevance social problems of old age, which today manifest themselves in poverty, deteriorating health, loneliness, lack of opportunities for self-realization, reducing the level of social activity, etc. The author of the article draws attention to the relevance of professional training of future social workers for the socialization of the elderly in charitable foundations.
Опис
Ключові слова
демографічна ситуація в Україні, професійна підготовка соціальних працівників, соціалізація людей похилого віку, благодійні флонди, магістерські роботи, demographic situation in Ukraine, professional training of social workers, socialization of the elderly, charitable funds, master's work
Цитування
Тараненко А. Ю. Щодо актуальності професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах / А. Ю. Тараненко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 180–181.