ЗНАХІДКИ GERANIUM SIBIRICUM L. НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ім. І. Франка
Анотація
Загальною тенденцією сучасного розвитку флори Харкова є збільшення в її складі кількості адвентивних видів. В результаті проведених геоботанічних досліджень у Харкові, були виявлені місцезростання герані сибірської, яка раніше не згадувалася у флорі міста. Ця рослина зустрічається в антропогенно-трансформованих екотопах, на рудеральних місцях в населених пунктах, в парках, садах, на пустирях, берегах рік, на узліссях, галявинах, лугах. Розповсюдження герані сибірської у 5 районах міста (Олексіївка, Одеська, Стара Салтівка, Рогань та Селище Жуковського) свідчить про те, що цей вид давно входить до флори Харкова, хоча цей факт досі не було задокументовано. Общей тенденцией современного развития флоры Харькова есть увеличение в ее составе количества адвентивных видов. В результате проведенных геоботанических исследований в Харькове, были обнаружены местопроизрастания герани сибирской, которая ранее не упоминалась во флоре города. Это растение встречается в антропогенно-трансформированных экотопах, на рудеральных местах в населенных пунктах, в парках, садах, на пустырях, берегах рек, на опушках, полянах, лугах. Распространение герани сибирской в 5 районах города (Алексеевка, Одесская, Старая Салтовка, Рогань и Поселок Жуковского) свидетельствует о том, что этот вид давно входит во флору Харькова, хотя этот факт до сих пор не был задокументирован. The General tendency of modern development of the flora of Kharkiv there is an increase in its composition the number of adventive species. As a result of geobotanical studies in Kharkiv, was discovered habitat of Siberian geranium, which was not mentioned in the flora of the city. This plant is found in anthropogenically transformed ecotopes, on ruderal places in towns, in parks, gardens, vacant lots, river banks, forest edges, clearings, meadows. The spread of Siberian geranium in 5 districts of the city (Alekseevka, Odesska, Old Saltovka, Rogan and the Village of Zhukovsky) suggests that this kind of long been included in the flora of Kharkiv, although this fact still has not been documented.
Опис
Ключові слова
герань сибірська, флора Харкова, геоботанічні дослідження, ботаніка, герань сибирская, флора Харькова, геоботанические исследования, ботаника, Siberian geranium, flora of Kharkiv, geobotanical research, botany
Цитування
Юшкевич Ю. Знахідки Geranium sibiricum L на території міста Харків / Ю. Юшкевич, Ю. В. Бенгус // Молодь і поступ біології : зб. тез XIІ Міжнар. наук. конф. студ. і асп. (м. Львів, 19-21 квіт. 2016 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка.– Львів, 2016. – С. 115-116.