Філософська педагогіка як критика і самокритика : німецький досвід

dc.contributor.authorКултаєва, М. Д.
dc.date.accessioned2019-10-24T08:30:47Z
dc.date.available2019-10-24T08:30:47Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractВ статті розглядаються тенденції еволюції філософської педагогіки в німецькій теоретичній традиції. Перехід від нормативних теорій до функціонально-структурних аналізується на матеріалі нормативних теорій неогегельянства (Е. Шпрангер, Т. Літт), а також теорії напівосвіти Т. Адорно, де напівосвіта представлена як форма відчуження освіти і сприяє її перетворенню на антиосвіту. Один з альтернативних варіантів філософської педагогіки на засадах теорії самореферентних соціальних систем пропонується А. Тремлем. Показано, що критика і самокритика різних філософсько-педагогічних конструктів надає для імпульси розвитку філософської педагогіки як рефлексії внутрішньої логіки практик навчання і виховання із урахуванням викликів глобалізації. В статье рассматриваются тенденции эволюции философской педагогики в немецкой теоретической традиции. Переход от нормативных теорий к функционально-структурных анализируется на материале нормативных теорий неогегельянства (Э.Шпрангер, Т. Литт), а также теории напивосвиты Т. Адорно, где не полное высшее образование представлена ​​как форма отчуждения образования и способствует ее превращению в антиобразования. Один из альтернативных вариантов философской педагогики на основе теории самореферентных социальных систем предлагается А. Тремль. Показано, что критика и самокритика различных философско-педагогических конструктов предоставляет для импульсы развития философской педагогики как рефлексии внутренней логики практик обучения и воспитания с учетом вызовов глобализации. The article deals with the evolution of philosophical pedagogy in the German theoretical tradition. The transition from normative theories to functional and structural is analyzed on the material of normative theories of neo-Hegelianism (E. Spranger, T. Litt), as well as the theory of half-education T. Adorno, where not complete higher education is presented as a form of alienation of education and contributes to its transformation into anti-education. . One of the alternative variants of philosophical pedagogy based on the theory of self-referential social systems is proposed by A. Treml. It is shown that the critique and self-criticism of various philosophical and pedagogical constructs provides impulses for the development of philosophical pedagogy as a reflection of the internal logic of teaching and upbringing practices, taking into account the challenges of globalization.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКиївський університет імені Бориса Грінченка, Едельвейсuk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2794
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКултаєва М. Д. Філософська педагогіка як критика і самокритика : німецький досвід / М. Д. Култаєва // Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс, 2017. - № 6. – С. 44–51.uk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутрішня логікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкритикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамокритикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтенденціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоріяuk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософська педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутренняя логикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкритикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамокритикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтенденцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорияuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософская педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectinternal logicuk_UA.UTF-8
dc.subjectglobalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectсriticsuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-criticismuk_UA.UTF-8
dc.subjecttrendsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophical pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleФілософська педагогіка як критика і самокритика : німецький досвідuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФилософская педагогика как критика и самокритика : немецкий опытuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePhilosophical Pedagogy as Criticism and Self-Criticism : The German Experienceuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Култаєва М. .pdf
Розмір:
241.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: