Аналіз динаміки туристичних потоків Харківщини

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
Анотація
У статті подається аналіз туристичних потоків в Україні та Харківському регіоні, виявлено особливості у структурі і динаміці туристичних потоків Харківщині. Розглянуто туристичних мігрантів за потоками - внутрішній туризм та міжнародний туризм. Виявлено тенденцію до збільшення частки внутрішнього туризму на Харківщині та в Україні. Охарактеризовані основні причини змін у структурі й динаміці туристичних потоків. В статье дается анализ туристических потоков в Украине и Харьковском регионе, выявлены особенности в структуре и динамике туристических потоков Харьковщине. Рассмотрены туристические мигранты по потокам - внутренний туризм и международный туризм. Выявлена ​​тенденция к увеличению доли внутреннего туризма в Харьковской области и в Украине. Охарактеризованы основные причины изменений в структуре и динамике туристических потоков. The article presents the analysis of tourist flows in Ukraine and Kharkiv region, reveals peculiarities in the structure and dynamics of tourist flows in Kharkiv region. The article deals with tourist migrants by flows - domestic tourism and international tourism. The tendency to increase the share of domestic tourism in Kharkiv and Ukraine has been revealed. The main causes of changes in the structure and dynamics of tourist flows are described
Опис
Ключові слова
туризм, туристичні потоки, аналіз динаміки, Харківщина, внутрішній туризм, міжнародний туризм, туристична інфраструктура, туризм, туристические потоки, анализ динамики, Харьковщина, внутренний туризм, международный туризм, туристическая инфраструктура, tourism, touristic flows, dynamics analysis, Kharkiv region, domestic tourism, international tourism, tourism infrastructure
Цитування
Муромцева Ю. І. Аналіз динаміки туристичних потоків Харківщини / Ю. І. Муромцева // Геогафія та туризм : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 30 січ. 2018 р. / за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 17–26.