ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено незадовільний соціальний захист працівників правоохоронних органів та визначено проблеми неефективного адміністративно-правового регулювання їхнього соціального захисту. Враховано, що наявні вимоги до працівників правоохоронних органів, їхньої поведінки не лише на службі, але і в побуті, специфічні обмеження не можуть бути відшкодовані тільки грошовим утриманням. Проаналізовані праці вченихправників, які вивчають питання соціального захисту різноманітних категорій працівників правоохоронних органів. У статті автором було проаналізовано Конституцію України, закони та рішення суду щодо цього питання. Автор дійшов висновку, що соціальний захист працівників правоохоронних органів не повинен обмежуватися тільки матеріальним забезпеченням, а необхідно враховувати можливі часті затримки на роботі та відсутність співробітника в сім’ї, враховувати їхню самоповагу й забезпечення родини. When examining the concept of social protection of employees of law enforcement agencies, we investigated a lot of problems associated with poor social protection of employees of law enforcement agencies, which are reflected in the ineffective administrative and legal regulation of their social protection. It is taken into account that the current requirements of the present time to the employees of law enforcement agencies, their behavior not only in the service, but also in everyday life, specific restrictions cannot be satisfied only by money retention. Analyzed the work of various legal scholars, who were engaged in social protection of various categories of law enforcement officers. The author analyzed the Constitution of Ukraine, laws and court decisions on this issue. It was concluded that social protection of employees of law enforcement agencies should not be limited only to material security, but also take into account possible partial delays at work and absence of a spokesperson in the family, taking into account their self-care and support of the family.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, правоохоронні органи, працівники правоохоронних органів, соціальне забезпечення, право, social protection, law enforcement agencies, law enforcement officers, social security, law
Цитування
Сприндис С. І. Поняття соціального захисту працівників правоохоронних органів / С. І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 66–71.