МУЗИЧНА ОСВІТА В КНР: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості музичного виховання, основні тенденції розвитку та сучасний стан музично-педагогічної освіти в КНР. The theses consider the peculiarities of musical education, the main development trends and the current state of musical and pedagogical education in the China.
Опис
Ключові слова
музика, освіта, музичне виховання, виконавство, мистецтво, music, education, musical education, performance, art
Цитування
Чжоу Тінтін. Музична освіта в КНР: тенденції розвитку / Чжоу Тінтін // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 341–343.