Навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в сучасних позашкільних закладах м. Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті подано аналіз відомих художніх колективів, танцювальних та хореографічних гуртків, ансамблів народного, сучасного та сучасного спортивно-бального танцю м. Харкова та встановлено, що навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в сучасних позашкільних закладах відбувається в аматорських колективах та у профільних мистецьких установах. В статье представлен анализ известных художественных коллективов, танцевальных и хореографических кружков, ансамблей народного, современного и современного. спортивно-бального танца г. Харькова и установлено, что обучение хореографии детей младшего школьного возраста в современных внешкольных заведениях происходит в любительских коллективах и в профильных художественных учреждениях. The article examines аn analysis of well-known art groups, dance and choreographic clubs, folk, modern and modern sports and ballroom dance ensembles in Kharkiv has been given. It has been established that choreography training for primary school-age children in extracurricular institutions is currently taking place in amateur groups and in specialized art institutions.
Опис
Ключові слова
організація, навчання, хореографія, молодший шкільний вік, позашкільні заклади, организация, обучение, хореография, младший школьный возраст, внешкольные заведения, organization, training, choreography, primary school age, extracurricular institutions
Цитування
Зозуля К. В. Навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в сучасних позашкільних закладах м. Харкова / К. В. Зозуля // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 118–121.