ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто пролема формування у майбутніх вчителів початкової школи інклюзивної компетентності, їх підготовка до роботи в умовах інклюзивної освіти. Висвітлено заходи, направлені на формування інклюзивної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. The article examines the problem of the formation of inclusive competence among future primary school teachers, their preparation for work in the conditions of inclusive education. Measures aimed at the formation of inclusive competence of students of higher pedagogical education at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are highlighted.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, інклюзивна компетентність, підготовка вчителів початкових класів, діти з особливими освітніми потребами, inclusive education, inclusive competence, primary school teacher training, children with special educational needs
Цитування
Масюк О. М. Формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 221–224.