ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМ’Ї ДИТИНИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

dc.contributor.authorСердюченко, Т. С.
dc.date.accessioned2021-04-27T12:27:12Z
dc.date.available2021-04-27T12:27:12Z
dc.date.issued2020-05-22
dc.description.abstractДоведено, що одним із методів психологічної реабілітації сім’ї, яка виховує дитину з інтелектуальними порушеннями можна по праву вважати арт-терапію. Актуальність та практична значущість проблеми надання психологічної реабілітаційної допомоги сім’ям, де виховуються дитина з інтелектуальними порушеннями обумовила вибір теми наукової розвідки. Психологічну реабілітацію батьків можна розглядати як систему заходів, спрямованих на зниження емоційного дискомфорту в зв'язку з захворюванням дитини, зміцнення впевненості батьків у можливостях дитини та встановлення адекватних батьківсько-дитячих відносин і стилів сімейного виховання. Доказано, что одним из методов психологической реабилитации семьи, воспитывающей ребенка с интеллектуальными нарушениями можно по праву считать арт-терапию. Актуальность и практическая значимость проблемы оказания психологической реабилитационной помощи семьям, где воспитывается ребенок с интеллектуальными нарушениями обусловила выбор темы научного исследования. Психологическую реабилитацию родителей можно рассматривать как систему мероприятий, направленных на снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка, укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка и установления адекватных родительско-детских отношений и стилей семейного воспитания. It is proved that one of the methods of psychological rehabilitation of a family raising a child with intellectual disabilities can rightfully be considered art therapy. The topicality and practical importance of the problem of psychological rehabilitation assistance to families where a child with intellectual disabilities is brought up determined the choice of the research theme. Psychological rehabilitation of parents can be considered as a system of measures aimed at decrease of the emotional discomfort in connection with the child's illness, strengthening of the parents' confidence in the child's abilities and establishment of adequate parent-child relationships and styles of family upbringing.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСердюченко Т. С. Застосування арт-терапії у процесі психологічної реабілітації сім'ї дитини з інтелектуальними порушеннями / Т. С. Сердюченко // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 38–41.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4913
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнецяuk_UA.UTF-8
dc.subjectарт-терапіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічна реабілітаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитина з інтелектуальними порушеннямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти з особливими потребамиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорекційні роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectарт-терапияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологическая реабилитацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectребенок с интелектуальными нарушениямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдети с особыми потребностямиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоррекционные работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectart therapyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological rehabilitationuk_UA.UTF-8
dc.subjecta child with intellectual disabilitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildren with special needsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcorrective workuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМ’Ї ДИТИНИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ РЕБЕНКА С ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeAPPLICATION OF ART THERAPY IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF A CHILD'S FAMILY WITH INTELLECTUAL VIOLATIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сердюченко Т.С. ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ.pdf
Розмір:
189.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: