БІОЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто біологічну освіту, яка заснована на етичних підходах та принципах, де мораль має стояти попереду знань і ставати міцною основою їх набуття. Пошук нових форм організації екологічної та біоетичної освіти та виховання учнів, таких як екоетичні за своїм змістом уроки, семінарські заняття й тренінги, квести є запорукою формування поступових позитивних перетворень у навколишньому світі, виходу з духовної кризи й, відповідно, загального покращення процесу комплексного навчання біології, екології та біоетики, чого вимагає нинішня реформа Нової української школи. The article deals with biological education, which is based on ethical approaches and principles, where morality should be ahead of knowledge and become a solid basis for their acquisition. The search for new forms of organization of ecological and bioethical education and and bioethical education, such as eco-friendly lessons, seminars and trainings, quests is the key to the formation of gradual positive transformations in the world around us, the way out of the spiritual crisis and, and, accordingly, the overall improvement of the process of integrated teaching of biology, ecology and bioethics, which is required by the current reform of the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
біоетичне виховання, позашкільна освіта, біологічна освіта, bioethical education, out-of-school education, biological education
Цитування
Пінський О. О. Біоетичне виховання в системі позашкільної біологічної освіти / О. О. Пінський, В. В. Глуховецька // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 280–284.