Онлайн навчання іноземної мови у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У роботі йдеться про онлайн-викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Настоящая статья посвящена онлайн-обучению иностранным языкам в высших учебных заведениях. The present paper deals with online foreign language teaching in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
онлайн-начання, дистанційна освіта, Zoom, система управління навчанням, університет, методика навчання іноземних мов, онлайн-обучение, дистанционное образование, Zoom, система управления обучением, университет, методика навчання іноземних мов, online, distance education, Zoom, learning management system, university, methods of teaching foreign languages
Цитування
Костікова І. І. Онлайн навчання іноземної мови у закладах вищої освіти / І. І. Костікова // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропівницький, 20 лют. 2020 р. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2021. – С. 156–158.