ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «МЕТАЛИ» В 11 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуті актуальні проблеми формування природничо-наукової компетентності учнів. Розглядаються основні аспекти розвитку цієї компетентності, зокрема, при вивченні теми «Метали» в 11 класі. Проаналізовано сучасні методи та підходи до впровадження природничо-наукової компетенції в навчальний процес, а також висвітлено значення цієї компетентності для подальшого успішного розвитку компетентностей учнів. У роботі розглядаються ефективні шляхи формування природничо-наукової компетентності, враховуючи сучасні вимоги до освіти. Результати дослідження можуть бути корисні для педагогів, які працюють у галузі природничо-наукової освіти. The qualification work examines the actual problems of forming students' scientific competency. The main aspects of the development of this competency are considered, in particular, when studying the topic «Metals» in 11th grade. Modern methods and approaches to the implementation of scientific competency in the educational process are analyzed, and the importance of this competency for the further successful development of students' competences is highlighted. The work considers effective ways of forming scientific competency, taking into account modern requirements for education. The results of the research can be useful for teachers working in the field of science education.
Опис
Ключові слова
природничо-наукова компетентність, навчальний процес, шкільний хімічний експеримент, бісмут, вирощування кристалів, scientific competency, education process, school chemical experiment, bismuth
Цитування
Ноздрачова Д. П. Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні теми «Метали» в 11 класі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.06 Середня освіта (Хімія) / Д. П. Ноздрачова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 38 с. : іл., табл. + дод.
Колекції