Grammar and poetics of modern linguistic and poetic studies

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines the current problems of the study of the use of grammatical forms and meanings in artistic discourse makes it possible to make grammatical generalizations in accordance with poetic morphology. У статті розглянуто актуальні проблеми дослідження вживання граматичних форм і значень у художньому дискурсі, що дає змогу зробити граматичні узагальнення відповідно до поетичної морфології.
Опис
Ключові слова
grammar, poetics, artistic discourse, poetic morphology, граматика, поетика, художній дискурс, поетична морфологія
Цитування
Skorobohatova O. Grammar and poetics of modern linguistic and poetic studies / O. Skorobohatova, I. Panarina // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 204–206.