Взаємодія вчителя і батьків як чинник успішної навчальної діяльності учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні розкрито теоретичні питання взаємодії вчителя і батьків як чинника успі шної навчальної діяльності учні в початкової школи, схарактеризовано чинники успішної навчальної діяльності учнів початкової школи. Показано практичні аспекти взаємодії вчителя і батьків як чинника успішної навчальної діяльності учнів початкової школи: форми і методи взаємодії вчителя і батьків як чинника успішної навчальної діяльності учні в початкової школи в умовах офлайн та онлайн навчання. The qualitative study revealed the theoretical issues of interaction bet ween the teacher and parents as a fact or in the successful educational activity of primary school pupils, characterized the factors of successful educational activity of primary school pupils. Practical aspects of teacher-parent interaction as a fact or in the successful educational activity of elementary school students are shown: forms and methods of teacher-parent interaction as a fact or in the successful educational activity of elementary school students in offline and online learning conditions.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, співпраця вчителя і батьків, освітній процес, навчальна діяльність, учні початкової школи, pedagogical interaction, teacher-parent cooperation, educational process, learning activities, primary school pupils
Цитування
Лавріненко Л. В. Взаємодія вчителя і батьків як чинник успішної навчальної діяльності учнів початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Л. В. Лавріненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 59 с.
Колекції