Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів. Зазначено, що ефективність дидактичних ігор як методу навчання, залежить не лише від цілеспрямованості використання в освітньому процесі, але й від повноцінної реалізації їх суто ігрових функцій. The publication examines didactic games as a means of forming the cognitive interest of younger schoolchildren. It is noted that the effectiveness of didactic games as a teaching method depends not only on the purposefulness of their use in the educational process, but also on the full implementation of their purely game functions.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, didactic games, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Батура Ю. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів / Ю. Батура // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 9.