Фаунистический обзор клопов (Heteroptera) заповедника «Каменные могилы»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Відділення «Кам’яні могили» УСПЗ НАН України
Анотація
У результаті досліджень на території заповіднику «Кам'яні Могили» виявлено 118 видів клопів з 24 родин. Водні клопи представлені 21 видом з 9 родин, а наземні – 97 видами з 15 родин. Найбільше видове різноманіття характерно для ділянок абсолютно заповідного степу на чорноземі (більше 60 видів). На другому місці кам’янистий степ та ділянки біля води (до 40 видів). Найбільш збіднена гетероптерофауна косимих ділянок степу. Серед водних клопів переважають прісноводні лімнофільні зоофаги, а наземна фауна представлена політопними мезофільними і мезоксерофільними видами-фітофагами. В результате исследований на территории заповедника «Каменные Могилы» выявлено 118 видов клопов с 24 семей. Водные клопы представлены 21 видом из 9 семей, а наземные - 97 видами из 15 семейств. Наибольшее видовое разнообразие характерно для участков абсолютно заповедной степи на черноземе (более 60 видов). На втором месте каменистая степь и участки у воды (до 40 видов). Наиболее обеднена гетероптерофауна косым участков степи. Среди водных клопов преобладают пресноводные лимнофильни зоофаги, а наземная фауна представлена ​​политопная мезофильными и мезоксерофильными видами-фитофагами. As a result of research, 118 bug species from 24 families were found in “Kamennye Mogily” Natural Reserve. Water and terrestrial bugs were represented by 21 species from 9 families and by 97 species from 15 families respectively. The highest species diversity (over 60 species) was registered in absolutely reserved steppe. Species diversity of the rocky steppe and sites near water was on the second place (up to 40 species). Heteropterofauna of the steppe plot, which were mowed, was the poorest. Among water bugs, freshwater limnophilous zoophages predominate. Terrestrial bugs was mostly represented by mesophilous and mezoxerophilous phytophagous species.
Опис
Ключові слова
гетероптерофауна, заповедники, биоразнообразие, охрана окружающей среды, агроценоз, клопы, гетероптерофауна, заповідники, біорізноманіття, охорона довкілля, агроценоз, клопи, heteropterofauna, reserve, biodiversity, environment protection, agrocenosis, bedbugs
Цитування
Маркина Т. Ю. Фаунистический обзор клопов (Heteroptera) заповедника «Каменные могилы» / Т. Ю. Маркина, В. Н. Грама, В. А. Сиренко // Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні могили» (до 90-річчя від створення заповідника «Кам’яні могили») : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., с. Назарівка, Донецька обл., 25–27 трав. 2017 р. / Відділення «Кам’яні могили» УСПЗ НАН України. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – Вип. 4. – С. 269–277.