Екофеміністичний інтертекст у романі Дж. Р. Мартіна «Гра престолів»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі «жіночої теми» в американському романі «Гра престолів». Жінка Мартіна виконує її старовинну функцію – надає життя. Фентезійний світ воїнів і боротьби за престол набуває сцілення завдяки жіночності. Саме жінка перемагає так званого «Короля Ночі», стаючи щитом між світом людей і світом померлих. Статья посвящена проблеме «женской темы» в американском романе «Игра престолов». Женщина Мартина выполняет ее старинную функцию – дает жизнь. В фэнтезийный мир воинов и борьбы за престол приходит исцеление благодаря женственности. Именно женщина побеждает так называемого «Короля Ночи», становясь щитом между миром людей и миром умерших. This article deals with the problem of the 'female theme' in the American novel Game of Thrones. Martin's woman fulfils her ancient function of giving life. In the fantasy world of warriors and struggle for the throne comes healing through femininity. It is the woman who defeats the so-called "King of the Night", becoming a shield between the world of men and the world of the dead.
Опис
Ключові слова
американські романи, жінки, екофеміністичний підтекст, студентські роботи, американские романы, женщины, экофеминистический подтекст, студенческие работы, Аmerican novels, women, ecofeminist subtext, student works
Цитування
Веклич А. Екофеміністичний інтертекст у романі Дж. Р. Мартіна "Гра престолів" / А. Веклич // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 11–13.