РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано суть та розкрито шляхи реалізації принципу індивідуального підходу в навчанні математики.The theses characterize the essence and reveal the ways of realization of the principle of individual approach in teaching mathematics.
Опис
Ключові слова
індивідуальний підхід, індивідуалізація навчання, диференціація навчання, іndividual approach, individualization of training, differentiation of training
Цитування
Дейніченко Т. І. Реалізація принципу індивідуального підходу в навчанні математики / Т. І. Дейніченко, Г. А. Кабанська, В. С. Гузман // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 52–56.