ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВУ ГРУ У ДИТЯЧОМУ САДКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Досліджується підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної компетентності дошкільника через сюжетно-рольову гру у дитячому садку. Исследуется подготовка будущих социальных педагогов к формированию социальной компетентности дошкольника через сюжетно-ролевую игру в детском саду.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, соціальна компетентність, дошкільники, сюжетно-рольові ігри, дитячі садки, магістерські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, социальная компетентность, дошкольники, сюжетно-ролевые игры, детские сады, магистерские работы, social pedagogy, training of social educators, social competence, preschoolers, story-role games, kindergartens, master's work
Цитування
Дудник Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної компетентності дошкільника через сюжетно-рольову гру у дитячому садку / Т. В. Дудник // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 120–121.