Поняття про біоритми, їх значення для здоров’я та причини порушення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, за допомогою біологічного годинника ми можемо істотно змінити наше життя. Правильно користуючись цим механізмом, можна сильно підвищити працездатність. З іншого боку, можна повністю розладнати своє здоров’я і навіть відібрати у себе кілька років життя (наприклад, працюючи вночі). Итак, с помощью биологических часов мы можем существенно изменить нашу жизнь. Правильно пользуясь этим механизмом, можно сильно повысить работоспособность. С другой стороны, можно полностью расстроить свое здоровье и даже отобрать у себя несколько лет жизни (например, работая ночью). So, with the help of a biological clock, we can significantly change our life. Using this mechanism correctly, you can greatly increase the performance. On the other hand, you can completely upset your health and even take away several years of your life (for example, working at night).
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, біоритми, ненормований режим дня, фізична активність, студентські роботи, здоровьесбережение, биоритмы, ненормированный режим дня, физическая активность, студенческие работы, health saving, biorhythms, irregular daily routine, physical activity, student work
Цитування
Щербак І. М. Поняття про біоритми, їх значення для здоров’я та причини порушення / І. М. Щербак, А. О. Колодько // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 497–499.