Щодо проблеми реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автор статті порушує проблему реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану . Компенсація втрати роботи для осіб, що залишились на території Україні, поки що здійснюється системою соціальної допомоги. Проте держава наразі потребує відновлення реального виробництва, максимального залучення працездатного населення до оплачуваної роботи. Відповідно, пропонується створити урядову Концепцію зайнятості в умовах воєнного стану, впровадження якої має як підтримати економічний стан населення, так і обороноздатність держави. The author of the article raises the issue of implementing the right to employment under martial law. Compensation for job loss for persons who remained in Ukraine is currently provided by the social assistance system. However, the state currently needs the restoration of real production, the maximum involvement of the able-bodied population in paid work. Accordingly, it is proposed to create a governmental Concept of employment under martial law, the implementation of which should both support the economic condition of the population and the defense capability of the state.
Опис
Ключові слова
право на зайнятість, організація трудових відносин в умовах воєнного стану, the right to employment, the organization of labor relations under martial law
Цитування
Шабанов Р. І. Щодо проблеми реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану / Р. І. Шабанов // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 19–21.