КОМУТОВАНІ МЕРЕЖІ ETHERNET

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Комутована мережа (Dial-Up Networking(DUN))– це утиліта, яка дозволяє системі користувача підключатися до мережі через модем. Вона з’єднує систему з провайдером Інтернету, який потім надає системі повну IP-адресу та адресу шлюзу Інтернету, до якої потрібно підключатися та бути частиною мережі.Dial-Up Networking (DUN) is a utility that allows a user’s system to connect to a network through a modem. It connects the system to an ISP, which then provides the system with the full IP address and address of the Internet gateway to which you want to connect and be part of the network.
Опис
Ключові слова
мережа Ethernet, комутація, вузли, обмін інформацією, еthernet network, switching, nodes, information exchange
Цитування
Шакуров Є. О. Комутовані мережі Ethernet / Є. О. Шакуров, Я. Д. Тердоват’ян, В. Л. Тердоват’ян // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С.233–234.