Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки

dc.contributor.authorВан, Сяофей
dc.date.accessioned2022-09-29T11:30:51Z
dc.date.available2022-09-29T11:30:51Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті йде мова про дослідження впливу отриманої педагогічної освіти на ефективність подальшої викладацької роботи в різних педагогічних закладах КНР. У КНР, як правило, відбувається навчання перед працевлаштуванням на посаду вчителя, так і навчання безпосередньо під час роботи. Мета цих заходів – дати майбутнім учителям можливість оволодіти знаннями і здібностями, необхідними для навчання та управління класами, і в кінцевому підсумку сприяти розвитку особистих педагогічних навичок. Освіту до працевлаштування також називають педагогічною, яка є відмінною формою вищої освіти з моменту заснування Нового Китаю. Статус вчителя до працевлаштування забезпечується безпосередньо рівнем навчання у закладі освіти з наступним отриманням відповідного ступеня, мотивацією в навчанні відповідного рівня установи, що надає ступінь, напрям академічної освіти за професійним спрямуванням, кваліфікацію та бажання продовжувати навчання на робочому місці. Ефективність вирішення такого питання була з’ясована за допомогою самозвіту респондентів. Результати дослідження вказують на те, що академічна кваліфікація викладачів в основному відповідає стандарту, але кількість викладачів з окремих предметів, в тому числі й з фізичного виховання, все ж таки є недостатньою. Рівень освіти більшості вчителів в основному відповідає вимогам підготовки, однак кількісний показник все ще потребує корегування. В початкових і середніх школах КНР існує серйозна нестача вчителів фізкультури, що різко контрастує з проханням уряду збільшити курси і заняття з фізичного виховання та основ здоров'я. Тому в майбутньому КНР необхідно змінити концепції і зосередитися на підготовці саме вчителів фізичної культури. Отримані результати можуть бути корисними для тих установ, які в даний час працюють над збільшенням кількості професійних курсів підготовки вчителів з відповідною кількістю годин навчання. The research about the impact of pedagogical education on the effectiveness of further teaching in various pedagogical institutions in China is studied in the article. As a rule, in China there is a training process before a teacher’s employment, and there is a training process directly during work. The purpose of these activities is to give future teachers the opportunity to acquire the knowledge and skills needed to teach and manage as well as to promote the development of personal pedagogical skills. The education before employment is also called pedagogical, which is an excellent form of higher education since New China founding. The status of a teacher before employment is provided directly by the education level in the educational institution with the obtaining the appropriate degree which is followed, motivation in teaching at the appropriate institution, it provides the degree and the direction of academic education, professional qualifications and desire to continue training while working. The effectiveness of this issue was ensured through the respondents’ selfreport. The results of the study indicate that the teachers’ academic qualifications generally meet the standard, but the number of teachers in certain subjects, including physical education teachers, is still insufficient. The education level of most teachers generally meets the training requirements, but the quantitative indicator still needs to be adjusted. There is a serious shortage of physical education teachers in primary and secondary schools, in stark contrast to the government's request to increase physical education and health courses and classes. Therefore, in the China future it is necessary to change concepts and focus on the training physical education teachers. The results obtained may be useful for those institutions that are currently working to increase the number of professional teachers’ training courses with the appropriate number of academic hours.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВан Сяофей. Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки / Ван Сяофей // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 48–57.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8145
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучитель фізичної культуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectКНРuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрацевлаштуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкваліфікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстандартuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical education teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectChinauk_UA.UTF-8
dc.subjectemploymentuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectqualificationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstandarduk_UA.UTF-8
dc.titleАктуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республікиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCurrent Problems of Pedagogical Education of Physical Training Teachers in Chinauk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ped_2019_62_8.pdf
Розмір:
476.24 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: