ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Анотація
Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем теорії держави і права та муніципального права щодо визначення сутності та особливостей нормативно-праових актів місцевих рад як джерел права України. Проаналізувані різні за формою види актів. Пропонується внести зміни до чинного законодавства щодо удосконалення процесу правотворчості в органах місцевого самоврядування. Статья посвящена освещению одной из актуальных проблем теории государства и права и муниципального права по определению сущности и особенностей нормативно-правовых актов местных советов как источников права Украины. Проанализированы разные по форме виды актов. Предлагается внести изменения в действующее законодательство по совершенствованию процесса правотворчества в органах местного самоуправления. The article is devoted to the coverage of one of the current problems of the theory of state and law and municipal law to determine the essence and features of regulations of local councils as sources of law of Ukraine. Different types of acts are analyzed. It is proposed to amend the current legislation to improve the law-making process in local governments.
Опис
Ключові слова
органи місцевого самоврядування, джерела права, рішення місцевих рад, класифікація рішень місцевих рад
Цитування
Нечитайленко А. О. Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування та деякі шляхи ії удосконалення / А.О. Нечитайленко // Юридичний науковий електронний журнал [Електронне видання]. – 2014. – № 6. – С. 36–39.