СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах на основі аналізу вітчизняних та закордонних публікацій, розкриваються основні ідеї і досвід вальдорфської педагогіки. Виокремлено відмінні риси вальдорфської педагогіки як системи, орієнтованої на збалансоване поєднання гуманітарної та природничої освіти, з одного боку, і гармонійний розвиток особистості дитини, з іншого. Based on the analysis of national and foreign sources, the basic ideas and experience of Waldorf pedagogy have been revealed in the article. The author has outlined the distinctive features of Waldorf pedagogy as a system focused on a balanced combination of humanities and natural education, on the one hand, and the harmonious development of child's personality, on the other hand.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, навчання «епохами», евритмія, педагогічна антропологія, «філософія життя», Waldorf school, epoch learning, eurhythmy, pedagogical anthropology, "philosophy of life"
Цитування
Бень В. В. Сутність і принципи вальдорфської педагогіки / В. В. Бень, С. О. Васильєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 3–6.