ДІЯЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ПРАВО ВИБОРУ» ЩОДО ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ ТА ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ У СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проведено аналіз діяльності реабілітаційного центру «Право вибору». Інклюзивна форма навчання є основним напрямом розвитку системи освіти у світовому співтоваристві. Були сформульовані супутні фактори, спрямовані на підвищення рівня розвитку інклюзивної освіти в Україні. В статье проведен анализ деятельности реабилитационного центра «Право выбора». Инклюзивная форма обучения является основным направлением развития системы образования в мировом сообществе. Были сформулированы сопутствующие факторы, направленные на повышение уровня развития инклюзивного образования в Украине. The article analyzes the activities of the rehabilitation center "Law choice ". Inclusive form of education is the main direction of system development education in the world community. Concomitant factors were formulated, aimed at increasing the level of development of inclusive education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
реабілітація, центр, обмежені фізичні можливості, інклюзивне навчання, порушення зору, магістерські роботи, реабилитация, ограниченные физические возможности, инклюзивное обучение, нарушение зрения, магистерские работы, rehabilitation, center, limited physical capabilities, inclusive education, visual impairment, master's work
Цитування
Літвін Л. М. Діяльність реабілітаційного центру "Право вибору" щодо інклюзії дітей та людей з порушеннями у сучасне суспільство / Л. М. Літвін // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 190–195.