Особливості організації практичних занять з математики в педагогічному університеті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет (ХНМУ), вид-во "МіФ"
Анотація
Упровадження найрізноманітніших дидактичних моделей організації та проведення практичних занять щодо формування математичниї знань і вмінь професійних якостей студентів є однією з ключових проблем на шляху вдосконалення навчального процесу на фізико-математичному факультеті у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Внедрение самых разнообразных дидактических моделей организации и проведению практичних занятий по формированию математичких знаний и умений профессиональных качеств студентов является одной из ключевых проблем на пути совершенствования учебного процесса на физико-математическом факультете в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. The introduction of a wide variety of didactic models for organizing and conducting practical classes on the formation of mathematical knowledge and skills of students' professional qualities is one of the key problems in improving the educational process at the Faculty of Mathematics and Physics at the G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
організація, практичні заняття, математика, педагогічний університет, организация, практические занятия, математика, педагогический университет, organization, practical classes, mathematics, pedagogical university
Цитування
Жерновникова О. А. Особливості організації практичних занять з математики в педагогічному університеті / О. А. Жерновникова // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матер. Х міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 5-6 груд. 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – С. 175–178.