Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Видавнича група “Основа”», Харків
Анотація
У виданні розкрито проблеми формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Визначено сутність, структуру дослідницької культури педагогів; проаналізовано систему методичної роботи; розкрито середовище для формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу. Для керівників освітніх закладів, організаторів науково-методичної роботи. В издании раскрыты проблемы формирования исследовательской культуры учителей предметов гуманитарного цикла в системе методической работы заведения общего среднего образования. Определены сущность, структура исследовательской культуры педагогов; проанализирована система методической работы; раскрыто среду для формирования исследовательской культуры учителей предметов гуманитарного цикла. Для руководителей образовательных учреждений, организаторов научно-методической работы. The present monograph reveals the problems of formation of the teachers’ research culture of Humanities in the system of methodical work in school. The monograph is intended for managers of educational institutions, organizers of scientific and methodical work.
Опис
Ключові слова
дослідницька культура вчителів, гуманітарні предмети, методична робота, педагогічні умови, загальноосвітні навчальні заклади, исследовательская культура учителей, гуманитарные предметы, методическая работа, педагогические условия, общеобразовательные учебные заведения, teacher research culture, humanitarian subjects, methodical work, pedagogical conditions, general educational institutions
Цитування
Костікова І. І. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи : навч. видання / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев’янко ; [голов. ред. В. В. Григораш ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 5 (184)).