Сучасні українські історичні дискурси: суть та значення на прикладі Другої світової війни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено історичні дискурси стосовно подій Другої світової війни. The authors researched historical discourses regarding the events of the Second World War.
Опис
Ключові слова
історичний дискурс, Друга світова війна, historical discourse, World War II
Цитування
Москальова А. О. Сучасні українські історичні дискурси: суть та значення на прикладі Другої світової війни \ А. О. Москальова, І. В. Чернікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 219–220.