Слово в мовотворчості Степан Сапеляка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено лексема СЛОВО в в поетичних текстах українського поета Степана Сапеляка. The authors investigated the lexeme WORD in the poetic texts of the Ukrainian poet Stepan Sapelyak.
Опис
Ключові слова
Сапеляк С. Є., поетична мов, мовотворчість, лексема СЛОВО, poetic language, language creation, lexeme WORD, Sapeliak S.
Цитування
Скидан Я. А. Слово в мовотворчості Степана Сапеляка / Я. А. Скидан, К. Ю. Голобородько // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 155–156.