ТЕОРЕТИКО–ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються термінологічні правові аспекти становлення інформаційного права в Україні як галузі законодавства і галузі права. Зроблено акцент на формування структури права на інформацію та систематизації інформаційного законодавства. В работе исследуются терминологические правовые аспекты становления информационного права как отрасли законодательства и отрасли права. Сделан акцент на формирование структуры права на информацию и систематизации информационного законодательства. In this paper we study the terminological legal aspects of information law as a field of legislation and legal fields. Focus on the structure of the right to information and the systematization of information legislation.
Опис
Ключові слова
інформаційне право, система інформаційного законодавства, право на інформацію, галузь інформаційного права, інформаційно-правова відповідальність, информационное право, система информационного законодательства, право на информацию, отрасль информационного права, информационно-правовая ответственность, information law, system information legislation, right to information, industry of information law, informational-legal responsibility
Цитування
Письменицький А. А. Теоретико-термінологічні аспекти становлення інформаційного права в Україні / А. А. Письменицький // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 5. – С. 43–49.