Впровадження технології формування творчого потенціалу в майбутніх вихователів в освітньому процесі ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сучасному етапі розвитку людства формування творчого потенціалу визнано одним з найбільш важливих і пріоритетних напрямів. В умовах українських реалій до загальновідомих аспектів розв’язання цього питання підключаються ще й соціальні, філософські, психологічні та педагогічні аспекти. Особливого значення питання творчих технологій набуває саме у ЗДО, коли у дітей формується уявлення про творчість у різних його аспектах. At the current stage of human development, the formation of creative potential is recognized as one of the most important and priority directions. In the conditions of Ukrainian realities, social, philosophical, psychological and pedagogical aspects are also connected to the well-known aspects of solving this issue. The issue of creative technologies acquires a special importance precisely in SEN, when children develop an idea about creativity in its various aspects.
Опис
Ключові слова
технологія, творчість, потенціал, вихователь, освіта, technology, creativity, potential, educator, education
Цитування
Мкртiчян О. Впровадження технології формування творчого потенціалу в майбутніх вихователів в освітньому процесі ЗВО / О. Мкртiчян // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 202–205.