Конфіскація майна як вид кримінального покарання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем застосування конфіскації майна як додаткового виду покарання. Розглянуто соціально-правову обумовленість досліджуваного покарання, його місце в системі покарань України, а також особливості призначення та виконання конфіскації майна як додаткового виду покарання. Монография посвящена исследованию теоретических и практических проблем применения конфискации имущества в качестве дополнительного вида наказания. Рассмотрены социально-правовая обусловленность исследуемого наказания, его место в системе наказаний Украины, а также особенности назначения и исполнения конфискации имущества как дополнительного вида наказания. The monograph is devoted to the study of theoretical and practical problems of confiscation of property as an additional type of punishment. The social and legal conditionality of the investigated punishment, its place in the system of punishments of Ukraine, and also features of appointment and execution of confiscation of property as an additional type of punishment are considered.
Опис
Ключові слова
кримінальні дисципліни, конфіскація майна, позбавлення власності, додатковий вид покарання, кримінальне покарання, примусове відчудження, безоплатне вилучення, корисливі злочини, відмивання доходів, імперативний метод, економічні санкції
Цитування
Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання : монографія / М. Г. Корабель, Ю. В. Шинкарьов. – Харків : Право, 2018. – 176 с.
Колекції