250 завдань з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розрахований на студентів І та ІІ курсу факультету іноземної філології денної та заочної форми навчання, які вивчають німецьку мову як основну спеціальність, а також як другу іноземну мову. Метою збірника є забезпечення студентів додатковими матеріалами для самостійної роботи над граматикою німецької мови. У кожному розділі морфології та синтаксису завдання розташовані за принципом зростання труднощів і закінчуються вправами на переклад з української мови на німецьку. Посібник є добрим доповненням до всіх чинних підручників німецької мови. The textbook is intended for internal and external first and second-year students of Foreign Philology Departments who study German as a main and as a secondary subject. The purpose of the textbook is to provide students with additional materials for unsupervised work to master German grammar. Morphology and syntax units contain tasks which follow the principle of increasing complexity and end with exercises for translation from Ukrainian into German. The textbook may serve as a good complement to all certified German textbooks.
Опис
Ключові слова
граматика німецької мови для початківців, морфологія, синтаксис, складносурядне речення, складнопідрядне речення, тест, вправи на переклад, german grammar for beginners, morphology, syntax, complex sentence, test, translation exercises
Цитування
Скачкова В. В. 250 завдань з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, І. М. Іщенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – 149 с.