Сакральність у сучасному нерелігійному мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет державної фіксальної служби України, Навчально-науковий інститут гуманітарних наук
Анотація
У данній статті автор обгрунтував сакральність у сучасному нерелігійному мовленні. В данной статье автор обосновал сакральность в современной нерелигиозной речи. In this article the author substantiated the sacredness in modern non-religious speech.
Опис
Ключові слова
сокральність, нерелігійне мовлення, лінгвістичні дослідження, сокральность, нерелигиозная речь, лингвистические исследования, conciseness, non-religious speech, linguistic research
Цитування
Піддубна Н. В. Сакральність у сучасному нерелігійному мовленні / Н. В. Піддубна // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді VIII міжнар. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціон. профес. мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології / Ун-т держ. фіксальної служби України – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – Вип. VIII. – С. 63–65.