Відповідальність та аомооцінка як предиктори мотивації досягнення майбутніх психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Молодіжна наукова ліга»; ГО «Європейська наукова платформа», Вінниця
Анотація
Автором досліджено такі поняття, як мотивація досягнення, відповідальність, локус контролю та самооцінка. На основі результатів опитувань було проведено кореляційний аналіз взаємозв'язків між відповідальністю, самооцінкою та мотивацією на досягнення студентів-психологів. The author investigated such concepts as achievement motivation, responsibility, locus of control, and self-esteem. Based on the results of the surveys, a correlational analysis of the relationships between responsibility, self-esteem and motivation to achieve psychology students was conducted.
Опис
Ключові слова
мотивація досягнення, відповідальність, локус контролю, самооцінка, майбутні психологі, магістерські роботи, achievement motivation, responsibility, locus of control, self-esteem, future psychologists, master's work
Цитування
Архарова Т. В. Відповідальність та самооцінка як предиктори мотивації досягнення майбутніх психологів / Т. В. Архарова // Формування сучасної науки: методика та практика : матеріали II Міжнар. студент наук конф., Вінниця, 4 листоп. 2022 р. / ГО «Молодіж. Наук. ліга». – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 329–332.