РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОКУЛЯРІВ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ЦИФРОВИХ ДОДАТКІВ «BOOKVAR» НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідницьку роботу присвячено розвитку пізнавального інтересу учнів на факультативних заняттях ЗЗСО, шляхом вико- ристання окулярів віртуальної реальності та цифрових додатків «BookVar». Досліджено основні теоретичні відомості про проблеми розвитку пізнавального інтересу учнів. Теоретично обґрунтовано поняття «інтерес», «пізнавальний інтерес». Проведено експериментальне дослідження про використання використання окулярів віртуальної реаль- ності та цифрових додатків «BookVar» з метою формування пізнавального інтересу учнів. The research work is devoted to the development of students’ cognitive interest in optional classes of ZSSO, through the use of virtual reality glasses and digital applications «BookVar». The basic theoretical information about the problems of development of students’ cognitive interest is studied. The concept of «interest», «cognitive interest» is theoretically substantiated. An experimental study on the use of virtual reality glasses and digital applications «BookVar» in order to form the cognitive interest of students.
Опис
Ключові слова
інтерес, пізнавальний інтерес, комп’ютерне навчання, факультатив, ефективність розвитку, interest, cognitive interest, computer learning, electives, development efficiency
Цитування
Глейзер Н. В. Розвиток пізнавального інтересу учнів шляхом використання окулярів віртуальної реальності та цифрових додатків «BookVar» на факультативних заняттях з фізики / Н. В. Глейзер, І. О. Сальніченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 273–275.