ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено естетичне виховання дошкільників засобами народної педагогіки. Теоретично обґрунтувано ефективність використання народної педагогіки, яке спрямовано на естетичне виховання дошкільників. Проаналізовано психолого-педагогічну, методичну літературу, періодичні видання, внаслідок чого підтверджено припущення, що естетичне виховання дітей відбувається більш ефективно в умовах використання методів народної педагогіки, які органічно внесені та постійно проводяться в дошкільних установах. The qualification work investigates the aesthetic education of preschoolers by means of folk pedagogy. The effectiveness of the use of folk pedagogy aimed at aesthetic education of preschoolers is theoretically substantiated. The psychological, pedagogical, methodological literature, periodicals were analysed, which resulted in the assumption that aesthetic education of children is more effective in the conditions of using the methods of folk pedagogy, which are organically introduced and constantly conducted in preschool institutions.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, народна педагогіка, діти дошкільного віку, aesthetic education, folk pedagogy, preschool children
Цитування
Гайова В. В. Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народної педагогіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. В. Гайова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції