СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціально-педагогічну діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що соціальний педагог є важливою ланкою у середовищі ЗЗСО, що об’єднує навколо себе батьків, дітей та інших фахівців з метою здійснення комплексної соціально-педагогічної діяльності з профілактики девіантної поведінки підлітків шляхом зміни свідомості та життєвих пріоритетів як учнів, так і їх батьків. The publication deals with social and pedagogical activities to prevent deviant behaviour of adolescents in general secondary education institutions. It is noted that a social pedagogue is an important link in the environment of general secondary education institutions, uniting parents, children and other professionals in order to implement comprehensive social and pedagogical activities to prevent deviant behaviour of adolescents by changing the consciousness and life priorities of both students and parents.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальне виховання, девіантна поведінка, підлітки, заклади загальної середньої освіти, socio-pedagogical activity, social education, deviant behaviour, adolescents, general secondary education institutions
Цитування
Гончарова А. О. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. О. Гончарова, М. П. Васильєва // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 126–129.