Постконвеційність патріотизму Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені факти про спільне навчання усієї нації, це уроки, які потрібно уміти робити, і потрібно передусім робити з них правильні висновки. Свого часу таку школу життя, причому у часи жорсткого гніту усього українського, пройшов Григорій Сковорода. Нині, у часи, які стали в чомусь більш жорстокими, але все ж у часи, коли протистоїмо нападу на українство не одинаками, як Сковорода, а цілою державністю, визнаною у світі і підтриманою діяльно найрозвиненішими країнами світу, приклад Сковороди з його незламністю волі і непохитністю його цінностей є для нас взірцем, як зберегти патріотизм, приймаючи кращі вияви постконвенційності і відкидаючи її гірші прояви. The article contains facts about the joint education of the entire nation, these are lessons that you need to be able to learn, and first of all, you need to draw the right conclusions from them. At one time, Hryhoriy Skovoroda went through such a school of life, and during the harsh oppression of all Ukrainians. Nowadays, in times that have become in some ways more cruel, but still in times when we resist the attack on Ukrainianness not by individuals, like Skovoroda, but by a whole state, recognized in the world and actively supported by the most developed countries of the world, the example of Skovoroda with his indomitable will and the steadfastness of his values is an example for us of how to preserve patriotism, accepting the best manifestations of post-conventionality and rejecting its worst manifestations.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., постконвеційність, патріотизм, H. S. Skovoroda, postconventionality, patriotism
Цитування
Бойченко М. Постконвеційність патріотизму Григорія Сковороди / М. Бойченко, Н. Бойченко // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 187–211.