ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Теоретично проаналізовані аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики залежності підлітків від соціальних мереж. Теоретически проанализированы аспекты подготовки будущих социальных педагогов к профилактике зависимости подростков от социальных сетей.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, підлітки, соціальні мережі, магістерські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, подростки, социальные сети, магистерские работы, social pedagogy, training of social educators, adolescents, social networks, master's work
Цитування
Сахненко Т. І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики залежності підлітків від соціальних мереж / Т. І. Сахненко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 130–131.