Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої сучасним проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, реаліям і тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців і соціальних інституцій з вирішення актуальних проблем соціальної роботи. Матеріали представляют інтерес для науковців і практиків в галузі соціально-педагогічної діяльності, науковців-початківців (студентів і магістрантів спеціальності "Соціальна робота"). The collection contains materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference devoted to modern problems of professional training of future specialists of social branch, realities and tendencies of development of professional activity of specialists and social institutes on the solution of actual problems of social work. The materials are of interest for scientists and practitioners in the field of socio-pedagogical activity, beginning scientists (students and undergraduates of the specialty "Social work").
Опис
Ключові слова
соцільна педагогіка, соціальна робота, підготовка соціальних педагогів, соціально-психологічна реабілітація, соціальне виховання, соціалізація дітей, матеріали конференції, social pedagogy, social work, Training of social educators, psychosocial rehabilitation, social education, child socialization, conference proceedings
Цитування
Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : Мітра, 2018. – 198 с.